0

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VOONO prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou námi považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

O VOONO

Za VOONO stojí expertní tým dbající nejen na původ veškerých surovin k výrobě kosmetiky, ale také na striktní zákaz testování na zvířatech. Společnost VOONO chápe zodpovědnost za život a aktivně se podílí na čistším světě pro všechny.

SEZNAM SPOLUPRACOVNÍKŮ VOONO

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

E-mailový a telefonický kontakt na všechny spolupracovníky pro otázky týkající se osobních údajů je stejný: +420 774 384 478 info@voono.cz

GDPR

Účelem obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které začíná platit od 25. května 2018, je vytvořit společná pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie. Nařízení se vztahuje na správce a zpracovatele osobních údajů fyzických osob ze států EU.

Celá řada principů vychází ze současných pravidel na ochranu údajů EU. Obecné nařízení o ochraně údajů má ale širší působnost, disponuje přísnějšími standardy a zahrnuje vysoké pokuty. Například vyžaduje nadstandardní souhlas pro používání údajů některých typů a rozšiřuje práva jednotlivců, pokud jde o přenositelnost údajů a přístup k nim. Dále zavádí účinnější vymáhací prostředky, které umožňují dozorovému úřadu za určitá porušení požadovat na společnostech pokuty ve výši až čtyř procent ročních tržeb.

ZÁVAZEK A PŘÍPRAVA ZE STRANY VOONO

Ochrana vašich údajů je pro VOONO prioritou. Dodržujeme současné právní předpisy EU týkající se ochrany údajů a stejně tak se zavazujeme k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Popis veškerých způsobů, kterými zpracováváme osobní údaje osob, naleznete v našich zásadách používání dat. Poskytneme vám prostředí pro vyjádření souhlasu s poučením pro nové i stávající uživatele.

I nadále budete mít kontrolu nad tím, jak jsou vaše osobní údaje používané.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVA OBČANŮ (SUBJEKTŮ ÚDAJŮ)

Být informován o nakládání s osobními údaji a o narušení bezpečnosti údajů.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na výmaz a právo být zapomenut (vymazání odkazů a souvislostí).

HLAVNÍ POVINNOSTI SPRÁVCŮ A ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Povinnosti se vztahují na všechny instituce a firmy, které zpracovávají nebo shromažďují osobní údaje občanů EU. Jde o veřejnou správu, školy, zdravotnická zařízení, firmy se zaměstnanci, banky, e-shopy a další subjekty.

Uchovávat záznamy o nakládání s osobními daty dle GDPR a souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Anonymizovat, pseudonymizovat data a minimalizovat jejich zpracování.

Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, DPO (Data Protection Officer).

VAŠE OSOBNÍ DATA ZPRACOVÁVÁME Z TĚCHTO DŮVODŮ

 1. Jste našimi klienty
 2. Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám souhlas s měřením návštěvnosti
 3. Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám email pro zasílání obchodních sdělení

ZÁKAZNÍK VOONO

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME NA ZÁKLADĚ

 • Na základě smlouvy
 • Na základě zákonné povinnosti
 • Na základě oprávněného zájmu

ZPRACOVÁVÁME TYTO OSOBNÍ ÚDAJE

 • jméno
 • příjmení
 • adresa
 • IČO
 • DIČ
 • telefon
 • emailová adresa
 • webová adresa

VAŠE OSOBNÍ DATA VYUŽÍVÁME TĚMITO ZPŮSOBY A ZA TĚMITO ÚČELY

POUŽIJEME VÁMI POSKYTNUTÉ ÚDAJE PRO:

 • Vytvoření smlouvy
 • Fakturaci služeb
 • Telefonickou komunikaci
 • Elektronickou komunikaci
 • Zasílání relevantních strategických či obchodních sdělení

VÁŠ SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH DAT POTŘEBUJEME Z TĚCHTO DŮVODŮ

 • Abychom mohli vytvořit smlouvu, fakturovat vám služby, domluvit se s vámi či vašimi zaměstnanci na spolupráci

VÁŠ SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH DAT JE PLATNÝ POUZE PRO TYTO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

BUDE MÍT PŘÍSTUP K VÁMI POSKYTNUTÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

MŮŽE VÁS ČI VAŠE ZAMĚSTNANCE KONTAKTOVAT

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

VÁŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ULOŽENY

 • Pouze v elektronické podobě na počítačích spolupracovníků VOONO se zabezpečením dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí
 • Pouze v elektronické podobě ve službě Google Drive s přihlášením pomocí několikanásobné autorizace, která v maximální míře znemožňuje odcizení přihlašovacích údajů k této službě.

VYJÁDŘENÍ SOUHLASU ČI NESOUHLASU S ULOŽENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • souhlas je automatický na základě smlouvy, zákonné povinnosti a oprávněného zájmu
 • nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravou některých uložených informací můžete provést zasláním žádosti na email info@voono.cz

SOUHLAS S MĚŘENÍM

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME NA ZÁKLADĚ

 • Na základě souhlasu

ZPRACOVÁVÁME TYTO OSOBNÍ ÚDAJE

ANONYMIZOVANÉ NEBO PSEUDONYMIZOVANÉ ÚDAJE, ZPROSTŘEDKOVANÉ SPOLEČNOSTMI GOOGLE NEBO FACEBOOK, JAKO JSOU:

 • návštěva
 • pohyb na webu
 • IP adresa
 • přibližná geografické poloha
 • typ zařízení (pc/tablet/mobil/tv)
 • internetový prohlížeč
 • velikosti displeje

ANONYMIZOVANÉ NEBO PSEUDONYMIZOVANÉ ÚDAJE, ZPROSTŘEDKOVANÉ SPOLEČNOSTÍ SMARTLOOK, JAKO JSOU:

 • návštěva
 • pohyb na webu
 • pohyb myši
 • scroll
 • kliknutí / dotyk
 • video záznam návštěvy

ÚDAJE ZADANÉ DO CHATOVACÍHO OKNA ZPROSTŘEDKOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ SMARTSUPP A ÚDAJE ZPROSTŘEDKOVANÉ SPOLEČNOSTÍ SMARTSUPP, JAKO JSOU:

 • jméno nebo přezdívka
 • email
 • aktuální stránka
 • historie chatů
 • poslední návštěva
 • IP adresa
 • prohlížeč
 • typ zařízení

VAŠE OSOBNÍ DATA VYUŽÍVÁME TĚMITO ZPŮSOBY A ZA TĚMITO ÚČELY

POUŽIJEME VÁMI POSKYTNUTÝ SOUHLAS PRO:

 • Měření a analýzu vaší návštěvnosti pomocí služby Google Analytics
 • Měření a analýzu vaší návštěvnosti pomoci služby Facebook Pixel
 • Měření a analýzu vaší návštěvnosti pomocí služby Smartlook
 • Zobrazování a funkce zákaznického chatu pomocí služby Smartsupp

VÁŠ SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH DAT POTŘEBUJEME Z TĚCHTO DŮVODŮ

 • Používáme Google Analytics pro měření a analýzu návštěvnosti našich stránek. Je to jediná možnost, jak zjistit odkud návštěvníci přicházejí a do jakých marketingových strategií se nám vyplatí investovat, abychom oslovili relevantní návštěvníky a potenciální klienty.
 • Používáme Facebook Pixel pro měření a analýzu návštěvnosti našich stránek v souvislosti s reklamní platformou Facebooku. Je to jediná možnost, jak zjistit, kteří uživatelé Facebooku projevují zájem o obsah na našem webu a jak vytvořit relevantní publika pro propagaci značky na sociálch sítích.
 • Používáme Smartlook pro měření a analýzu našich stránek zejména v souvislosti s testováním designu a přehlednosti. Tento nástroj nám umožňuje sledovat pohyby a kliknutí myší, nebo posuny a doteky prstu na mobilních zařízeních. Výstupem jsou anonymní heatmapy a videa, která nám pomáhají pochopit chování návštěvníků na webu a odhalit technické či designové chyby, které znesnadňují návštěvníkovu orientaci na webu.
 • Používáme Smartsupp pro zobrazování a funkce zákaznického chatu. Tuto službu jsme si vybrali, jelikož nám umožňuje vložit do webu chatovací okénko a komunikovat s návštěvníkem v reálném čase.

VÁŠ SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH DAT JE PLATNÝ POUZE PRO TYTO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

VAŠI NÁVŠTĚVNOST A POHYB NA WEBU BUDE MONITOROVAT A ZAZNAMENÁVAT

 • Společnost Google
 • Společnost Facebook
 • Společnost Smartlook
 • Společnost Smartsupp

VAŠI NÁVŠTĚVNOST A POHYB NA WEBU BUDE ANALYZOVAT

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

VÁŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ULOŽENY

 • Pouze v elektronické podobě ve službě Google Analytics a to v rozsahu, který povolíte v nastavení soukromí a reklam ve vašem profilu na Google
 • Pouze v elektronické podobě ve službě Facebook Business Manager a to v rozsahu, který povolíte v nastavení soukromí a reklam ve vašem profilu na Facebooku
 • Pouze v elektronické podobě ve službě Smartlook a to v rozsahu, který povolíte v nastavení soukromí a reklam ve vašem profilu na Facebooku

VYJÁDŘENÍ SOUHLASU ČI NESOUHLASU S ULOŽENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • souhlas je informovaný a dobrovolný — provedete jej kliknutím na tlačítko “Souhlasím”
 • souhlas se nevztahuje na konkrétního návštěvníka, ale na aktuální zařízení, ze kterého si web prohlíží — více informací naleznete v sekci COOKIES
 • nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravu uložených informací můžete provést na webu na stránce “odkaz”
 • konkrétní rady a postupy spojené s vyjádřením nesouhlasu či úpravou uložených informací si můžete vyžádat zasláním žádosti na email info@voono.cz

SOUHLAS S NEWSLETTEREM

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME NA ZÁKLADĚ

 • Na základě souhlasu
 • Na základě oprávněného zájmu

ZPRACOVÁVÁME TYTO OSOBNÍ ÚDAJE

ÚDAJE ZADANÉ DO FORMULÁŘE NA WEBU:

 • emailová adresa

ÚDAJE POSKYTNUTÉ NA ZÁKLADĚ DOPLŇUJÍCÍHO DOTAZNÍKU:

 • jméno
 • příjmení
 • tématické okruhy zájmu

ÚDAJE ZPROSTŘEDKOVANÉ SPOLEČNOSTÍ MAILCHIMP NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍ EMAILOVÝCH KAMPANÍ

 • jazyk
 • přibližná geografická poloha
 • email klient
 • preferovaný formát emailu

VAŠE OSOBNÍ DATA VYUŽÍVÁME TĚMITO ZPŮSOBY A ZA TĚMITO ÚČELY

POUŽIJEME VÁMI POSKYTNUTOU EMAILOVOU ADRESU PRO:

 • Zasílání obecných obchodních sdělení pomocí služby MailChimp nejvýše 4× měsíčně
 • Zasílání cílených obchodních sdělení nejvýše 2× týdně
 • Zasílání novinek z našeho blogu vždy, když vyjde nový článek

VÁŠ SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH DAT POTŘEBUJEME Z TĚCHTO DŮVODŮ

 • Používáme MailChimp pro rozesílání obecných i cílených obchodích sdělení. Tato služba nám umožňuje rozesílat krásné emaily, vytvářet seznamy a segmenty odběratelů a získat informace o aktivitách odběratelů, jako jsou např. míra otevření newsletteru nebo prokliky přes odkazy v newsletteru

VÁŠ SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH DAT JE PLATNÝ POUZE PRO TYTO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

VAŠI AKTIVITU PŘI EMAILOVÝCH KAMPANÍCH BUDE MONITOROVAT A ZAZNAMENÁVAT

 • Společnost Mailchimp

VAŠI AKTIVITU PŘI EMAILOVÝCH KAMPANÍCH BUDE ANALYZOVAT

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

VÁŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ULOŽENY

 • Pouze v elektronické podobě ve službě MailChimp

VYJÁDŘENÍ SOUHLASU ČI NESOUHLASU S ULOŽENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • souhlas je informovaný a dobrovolný — provedete jej vyplněním emailové adresy a kliknutím na tlačítko “Odeslat”, přičemž: “Tlačítkem odeslat, dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů, pro potřeby marketingových aktivit společnosti VOONO.”
 • nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravu uložených informací můžete provést zasláním žádosti na email info@voono.cz
 • nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravu uložených informací můžete spravovat pomocí odkazu “úprava nebo odhlášení newsletteru” na konci každého newsletteru

ZÁZNAMY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od nabytí platnosti GDPR nedošlo ke zpracování osobních údajů.